Znajdź artykuł

Zakres stosunku prawnopodatkowego

Każdy stosunek prawnopodatkowy charakteryzuje się tym, że występują w nim co najmniej dwa podmioty: podmiot uprawniony z tytułu podatku tj. wierzyciel podatkowy oraz podmiot zobowiązany tj. dłużnik podatkowy. Element podmiotu stosunku prawnego wynika z samej jego definicji. Stosunek prawny zachodzi bowiem w przypadku, kiedy normy prawne mają dla dwóch podmiotów takie znaczenie, że w określonych warunkach sytuacja prawna jednego z nich jest w określony sposób połączona z sytuacją drugiego podmiotu. [...]
9/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość