Znajdź artykuł

Zakres prawnej ochrony kontrolowanego podmiotu oraz kontrolującego funkcjonariusza wywiadu skarbowego

Przedmiotem tytułowego opracowania jest analiza problemu ochrony pozycji prawnej uczestników postępowania kontrolnego prowadzonego w konwencji wywiadu skarbowego, którymi są: podmiot poddany kontroli skarbowej oraz funkcjonariusz (pracownik) wywiadu skarbowego. Podstawę normatywną stwarzają przepisy główne dwóch ustaw: ustawy z dnia 28 września 1991 r., o kontroli skarbowej (Dz. U. 2011 Nr 41, poz. 214 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Obie wskazane ustawy były wielokrotnie nowelizowane i znajdowały raczej omówienia, jednakże tytułowy problem nie został wystarczająco rozpoznany i przedstawiony (zob. F. Prusak: Wywiad skarbowy jako zorganizowana forma kontroli skarbowej, MPCiP 2011, Nr 7, s. 253 – 255). [...]
3/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość