Zakres podmiotowy skuteczności wiążącej informacji taryfowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zakres podmiotowy skuteczności wiążącej informacji taryfowej

Wiążąca informacja taryfowa ma ułatwiać osobom dokonującym operacji handlowych z państwami trzecimi stosowanie przepisów klasyfikacyjnych. Wiążące informacje taryfowe uregulowane są aktualnie w przepisie art. 12 w.k.c . oraz w przepisach art. 5 – 14 r.w. Przepisy te nie regulują kwestii proceduralnych wydawania WIT oraz właściwości organów. Zagadnienia te zostały pozostawione do uregulowania w prawie krajowym. Jej przedmiotem jest wyłącznie dokonanie rozstrzygnięcia w zakresie klasyfikacji taryfowej danego towaru. Przedmiotem niniejszego opracowania będzie ustalenie, jaki jest zakres podmiotowy oddziaływania WIT. [...]
8/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość