Zakres i struktura ustawodawstwa celnego Wspólnoty (część druga) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zakres i struktura ustawodawstwa celnego Wspólnoty (część druga)

Przypadek II-2 Agent celny Henryk został agentem celnym w Wielkiej Brytanii. a) Klient portugalski poprosił go o złożenie deklaracji celnej. Portugalskie służby celne odmówiły przyjęcia tej deklaracji. Czy miały do tego prawo? b) Klient niemiecki poprosił go o zgłoszenie wiążącej informacji taryfowej. Deklaracja dotycząca zezwolenia na wolny obrót towarowy została złożona w Holandii. Czy Henryk może wysłać to zgłoszenie do cła brytyjskiego? c) Przed dokonaniem transakcji eksportowej Henryk zwrócił się do urzędu celnego z prośbą o podanie obowiązującej stawki celnej. Po realizacji transakcji okazało się, że informacja ta była mylna i jego klient musiał zapłacić wyższe cło. Czy może on prosić o wniesienie opłaty w wysokości podanej przez urząd celny? Alternatywa: Czy ma znaczenie to, że wystąpił on w imieniu swego klienta o wiążącą informację taryfową? [...]
8/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość