Zakres i struktura ustawodawstwa celnego Wspólnoty – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zakres i struktura ustawodawstwa celnego Wspólnoty

W tym rozdziale zajmiemy się następującymi problemami: * gdzie ma zastosowanie ustawodawstwo celne Wspólnoty? * jaki jest zakres tego ustawodawstwa i w jakich przypadkach stosuje się ono do innych celów niż pobór cła? *jakie są prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych oraz administracji w odniesieniu do reguł celnych? * jaka jest struktura ustawodawstwa celnego Wspólnoty i Kodeksu celnego? * jaką rolę pełni Komitet Kodeksu Celnego? Zakres terytorialny: obszar celny Wspólnoty - obszar celny i statystyczny Podczas gdy stosowanie jakiegokolwiek prawa wymaga określenia zakresu terytorialnego, na jakim ono obowiązuje, to istnieje jeszcze potrzeba precyzyjnego opisu obszaru o szczególnym znaczeniu dla ustawodawstwa celnego, co wynika z istnienia granic na których przeprowadza się kontrolę oraz pobiera cła, nakładane na towary przywozone i wywozone z danego terytorium. Obszar celny Wspólnoty (WE) obejmuje terytorium jej państw członkowskich (Art. 299 i Załącznik II Traktatu o WE, Art. 3 Kc), z którego wyłączone zostały: ... stron 5 - 14316 znaków [...]
4/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość