Zakazy i nakazy prawa celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zakazy i nakazy prawa celnego

Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. nr 71, poz. 321 ze zm.) w art. 3 stanowi, iż "obrót towarowy z zagranicą jest dozwolony każdemu na równych prawach, z zachowaniem warunków i ograniczeń określonych w przepisach prawa i umowach międzynarodowych."[...]
3/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość