Znajdź artykuł

Zagraniczni wykładowcy to za mało

Warsztaty o charakterze szkoleniowym nie mają charakteru wystawy , targów , zawodów lub konkursu i dlatego sprowadzone w związku z nimi materiały, nawet gdyby miały charakter reklamowy nie podlegają zwolnieniu od cła na podstawie art. 190 § 1 pkt. 15 lit. „a” ustawy z dnia 9 01 1997r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23 poz. 117 ze zm.) [...]
1/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość