Żądanie zwolnienia ze służby – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Żądanie zwolnienia ze służby

Request to be released from service

Zgodnie z art. 179 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej[1] (dalej jako „ustawa o KAS”) zgłoszenie przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej pisemnego żądania zwolnienia ze służby jest podstawą do zakończenia stosunku służbowego i wydania decyzji o zwolnieniu ze służby. Zgłoszenie żądania zwolnienia jako przesłanka zwolnienia ze służby występuje także w pragmatykach służbowych innych służb zmilitaryzowanych i choć w ustawach tych występują różnice w sposobie jej sformułowania i określenia terminu, w jakim następuje zwolnienie, sama instytucja jest charakterystyczna dla stosunku służby i jest konsekwencją przyjętej konstrukcji zatrudnienia. [1] Dz. U. z 2022 r. poz. 813[...]
6/2022 str. 173-06-22

Kup aby przeczytać całość