Założenia programu dobrowolnego opodatkowania przychodów ze źródeł nieujawnionych dla państw członkowskich według Raportu OECD – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Założenia programu dobrowolnego opodatkowania przychodów ze źródeł nieujawnionych dla państw członkowskich według Raportu OECD

Objectives of voluntary taxation of income from undisclosed sources scheme for EU Member States as per OECD report

Ostatnie działania podejmowane przez państwa oraz organizacje międzynarodowe zajmujące się ekonomicznymi aspektami światowych gospodarek nie pozostawiają wątpliwości co do kierunku, w stronę którego zmierza globalna polityka podatkowa. Systematyczne wprowadzanie nowych rozwiązań, zaleceń oraz deklaracje składane przez poszczególne państwa wskazują na istotną zmianę w zakresie szeroko pojętej transparentności w międzynarodowych działaniach podatkowych. Do zakresu wymienionych powyżej wydarzeń możemy w szczególności zaliczyć deklaracje liderów G20 o ograniczeniu zastosowania tajemnicy bankowej oraz niedawne powstanie wielostronnego porozumienia dotyczącego nowych standardów automatycznej wymiany informacji o rachunkach w instytucjach finansowych w celach podatkowych (CAA).[...]
12/2015 str. 441

Kup aby przeczytać całość