Zabrakło świadectwa i pieczęci – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Zabrakło świadectwa i pieczęci

Prezes GUC po rozpatrzeniu odwołania spółdzielni R utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w przedmiocie wymiaru cła od towaru sprowadzonego ze Szwajcarii - kraju członkowskiego EFTA. Jako materialnoprawną podstawę decyzji powołano art. 4 ust. 1, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28.12.1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312), § 1 i 2 ust. 1 lit. a i pkt 4 lit b, oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.12.1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 151, poz. 737), art. 7, 8 pkt 1 lit. c, 12 pkt 1, 13 lit.a Protokołu B Umowy Polska EFTA (Dz. Urz. MWGzZ z 1993 r. Nr 11, poz. 18), oraz pkt 9 zał. Nr 6 do zarządzenia Prezesa GUC z dnia 24.06.1996 r., w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego (M.P. Nr 38, poz. 308).[...]
9/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość