Znajdź artykuł

Zabrakło CE

Zewnętrzna granica UE - jaką jest granica morska - jest szczególnie nadzorowana przez Pomorską Służbę Celną m.in. w zakresie niedopuszczania towarów, które nie spełniają odpowiednich wymagań co do bezpieczeństwa ich użytkowania. W grudniu minionego roku na terenie Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego funkcjonariusze Referatu Zwalczania Przestępczości Celnej w Gdyni przeprowadzili kontrolę towarów znajdujących się kontenerze zawierającym urządzenia gimnastyczne. Po otwarciu kilku kartonów funkcjonariusze stwierdzili 3 rodzaje urządzeń gimnastycznych. W związku z podejrzeniem naruszenia przepisów dotyczących ogólnego bezpieczeństwa produktu zatrzymano 800 sztuk urządzeń gimnastycznych. Odbiorcą towaru jest firma z Warszawy. [...]
1/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość