Znajdź artykuł

Zabezpieczenie akcyzowe

... Katalog podmiotów obowiązanych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego wskazuje art. 43 ustawy[i] i wymienia wśród nich:1.     prowadzących skład podatkowy,2.     zarejestrowanych handlowców, 3.     podmioty nabywające wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,4.     przedstawicieli podatkowych.                Niemniej jest to katalog niepełny, bowiem nie zawiera wszystkich podmiotów obowiązanych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. W oparciu o wykładnię przepisów ustawy można wskazać jeszcze dwie grupy podmiotów, do których ma zastosowanie omawiana problematyka, i tak są to: ...[...]
12/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość