Znajdź artykuł

Zabezpieczenie akcyzowe

Celem niniejszego artykułu jest analiza regulacji prawnych zawartych w rozdziale 6 ustawy z dnia 1 marca 2009r. ustawy o podatku akcyzowym , stanowiąc bardzo istotne uzupełnienie w sensie systemowym, poddanych przeze mnie analizie w poprzednich moich artykułach, takich zagadnień jak: 1) zawarte w rozdziale 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. „ Składy podatkowe” 2) zawarte w rozdziale 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. „Podmiot pośredniczący” 3) zawarte w rozdziale 4. ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. „ Zarejestrowani handlowcy 4) zawarte w rozdziale 5. ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. „ Niezarejestrowani handlowcy” [...]
1/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość