Znajdź artykuł

Za wschodnią granicą

Azerbejdżan W administracji celnej został wprowadzony jednolity zautomatyzowany system informatyczny, działający w postaci on-line. Obejmuje on swym zasięgiem 26 jednostek organizacyjnych administracji celnej, a w najbliższym czasie ich liczba ma wzrosnąć do 31. Oznacza to, że system ten będzie dostępny dla wszystkich organów służby celnej. Białoruś[...]
2/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość