Za stary na polskie drogi – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Za stary na polskie drogi

Prezes Głównego Urzędu Ceł na mocy art. 3 ustawy z dnia 28.12.1989 roku Prawo Celne ( tekst jednolity Dz. U. z 1994 roku Nr 71, poz. 312 z późniejszymi zmianami), oraz § 1 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1994 roku w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów ( Dz. U. Nr 77, poz. 353 z późniejszymi zmianami), utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w K., który zobowiązał Bogdana M. do wywozu samochodu z polskiego obszaru celnego.[...]
10/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość