Za mało o sobie wiemy – z Tadeuszem Cieskiem, radcą handlowym Ambasady RP w Sofii rozmawia… – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Za mało o sobie wiemy – z Tadeuszem Cieskiem, radcą handlowym Ambasady RP w Sofii rozmawia…

- Jak Pan ocenia aktualną sytuację w stosunkach handlowych i gospodarczych między Bułgarią i Polską? - Analizując aktualną dwustronną współpracę naszych krajów, ograniczającą się niestety wciąż jeszcze do wąskiego wymiaru wymiany towarowej, należy stwierdzić, że tylko w niewielkim stopniu odzwierciedla rzeczywiste możliwości istniejące po obu stronach. W roku ubiegłym wzajemne obroty handlowe między Polską a Bułgarią według polskich danych ukształtowały się na poziomie nieco ponad 116 mln USD, eksport Polski wyniósł około 80 mln USD, zaś eksport Bułgarii osiągnął poziom ponad 35 mln USD. W strukturze polskiego eksportu dominowały trzy grupy towarowe : maszyny i urządzenie około 26% udziału, produkty mineralne około 15%, produkty przemysłu chemicznego około 9,5%. W daleko większym stopniu niż w latach ubiegłych wzrosły dostawy mebli i sprzętu AGD. Z zadowoleniem obserwujemy, że w wielu sklepach i supermarketach ze względu na swoje walory smakowe na stałe znalazły miejsce polskie przetworzone towary spożywcze. W polskim imporcie z Bułgarii przoduje, z udziałem prawie 35 %, grupa artykułów spożywczych, w tym udział wina w tych dostawach wyniósł około 63 %. Odnotowaliśmy wzrost bułgarskiego eksportu do Polski w dziale towarów przemysłu chemicznego oraz dziale metale nieszlachetne. [...]
12/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość