Znajdź artykuł

Z praktyki agencji celnej

Organ celny po przyjęciu zgłoszenia celnego przystąpił do jego weryfikacji w tym przeprowadził rewizję celną. Agencja celna w oparciu o dokumenty handlowe zgłosiła do objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu, oprogramowanie stacji komputerowej stanowiska operatorskiego o wartości 72.059,76 USD. Dla wymiaru cła i podatki dodano wartość celną równą wartości dyskietek - 59,76 USD. W wyniku rewizji celnej organ celny ujawnił zestaw komputerowy o wartości 40.000 USD, (o wartości celnej - 160.474 zł). Na podstawie przepisu Art. 276 § 2 Kodeksu celnego wymierzono opłatę manipulacyjną dodatkową w wysokości 159.140,00 zł, równą wartości zestawu komputerowego - 40.000 USD. [...]
2/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość