Z nowym rokiem nowe zasady zaliczania obrotów polskiego handlu zagranicznego do eksportu i importu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Z nowym rokiem nowe zasady zaliczania obrotów polskiego handlu zagranicznego do eksportu i importu

Informacje o polskim eksporcie i imporcie pojawiają się oficjalnie jako: publikacje Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące statystyki państwowej obrotów handlu zagranicznego i statystyki rachunków narodowych oraz publikacje Narodowego Banku Polskiego dotyczące obrotów bilansu płatniczego. Każda z tych publikacji przygotowywana jest w oparciu o nieco odmienne zasady metodologiczne, stąd prowadząc własne analizy wielkości obrotów warto wiedzieć, jakie obowiązują ogólne zasady obserwacji. W niniejszym artykule zajmę się omówieniem zasad, które będą obowiązywać w statystyce handlu zagranicznego od 2001 roku. 4 strony - 10654 znaki [...]
1/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość