Wątpliwości w obliczaniu dodatkowej należności celnej a obowiązek zwrócenia się przez sąd krajowy z pytaniem prejudycjalnym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wątpliwości w obliczaniu dodatkowej należności celnej a obowiązek zwrócenia się przez sąd krajowy z pytaniem prejudycjalnym

... W przedmiocie pierwszego pytania Trybunał sprecyzował na wstępie, iż sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 234 akapit trzeci WE zobowiązuje sąd krajowy, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, do wniesienia do ETS sprawy mającej za przedmiot ważność przepisów rozporządzenia nawet wtedy, gdy Trybunał stwierdził już nieważność analogicznych przepisów innego porównywalnego rozporządzenia. 2 strony - 6241 znaków[...]
7/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość