Znajdź artykuł

Wątpliwości w każdej sprawie celnej winny być rozstrzygane na korzyść strony

Dyrektor Urzędu Celnego uznał zgłoszenie celne dokonane przez spółkę za prawidłowe. W uzasadnieniu podano, że strona zwróciła się o uznanie zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w części dotyczącej wartości ogólnej faktury, wartości celnej i wyliczonych wartości celnych z uwagi na to, że kontrahent zagraniczny podał błędną cenę towaru . Powołując się, na art. 85 § 1, 21 oraz 64 § 4 Kodeksu celnego stwierdził, że uznanie dokonanego zgłoszenia celnego za nieprawidłowe jest niemożliwe, ponieważ naruszałoby art. 85 § 1 Kodeksu celnego. Podniesiono, że wartość celną importowanego towaru przyjęto zgodnie z załączoną do zgłoszenia celnego fakturą i strona mogłaby skutecznie podważyć dokonany wymiar należności celnych tylko wówczas, gdyby organ celny nie uwzględnił dokumentów i dowodów przedłożonych w dniu odprawy celnej, a wskazujących na to, że przyjęcie przez organ celny nie jest prawidłowe. [...]
12/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość