Znajdź artykuł

Wzrost środków ochrony handlu przeciwko UE

The increase of trade protection measures against EU

Ogólną tendencją od 2010 roku jest znaczny wzrost działań państw trzecich w zakresie środków ochrony handlu skierowanym przeciwko UE lub państwom wspólnotowym. Bruksela w sprawozdaniu za 2013 r. ujawniła niepokojące dane o działaniach państw trzecich przeciwko UE. Jak wynika z danych KE w 2013 roku łącznie obowiązywało 152 środków przeciwko UE, podczas gdy w 2012 roku obowiązywało 138 środków; w 2011r. było 146 środków; w 2010 r. było 123 środków.[...]
1/2015 str. 21

Kup aby przeczytać całość