Węgiel: energetyczny czy koksowy ? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Węgiel: energetyczny czy koksowy ?

1. W postępowaniu celnym w pierwszej instancji Kodeks celny w oparciu o art. 253 § 2 wyłącza możliwość ustanowienia pełnomocników w osobie adwokatów i radców prawnych. Nie ma natomiast przeszkód, aby w drugiej instancji i postępowaniu sądowoadministracyjnym można było ustanowić pełnomocników innych niż wymienieni w art. 253 § 2 Kodeksu celnego. 2. Powyższe ujęcie gwarantuje poszanowanie zasady wyrażonej w art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej, a mianowicie zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 3. Reguły interpretacyjnej Ogólnych Reguł Interpretacji Polskiej Nomenklatury Scalonej nie może zmienić ani odmienność deklaracji producenta, ani deklaracja eksportera. Jej stosowanie na wypadek wątpliwości kwalifikacyjnych w sprawach celnych ma charakter obligatoryjny. Naczelny Sąd Administracyjny skargę oddalił. [...]
1/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość