Węgiel i buty – zakończenie postępowań – czy ochrona będzie skuteczna ? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Węgiel i buty – zakończenie postępowań – czy ochrona będzie skuteczna ?

Nowe polskie ustawy ochronne obowiązują już ponad rok - cały ich pakiet wszedł w życie 1 stycznia 1998 roku. Przepisy te dają Polsce prawo do ochrony, w uzasadnionych przypadkach, krajowych producentów, zgodnie ze standardami Światowej Organizacji Handlu. W ciągu tego okresu Minister Gospodarki wszczął trzy postępowania ochronne prowadzone według ustawy z 11 grudnia 1997 roku o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz.U.157, poz.1027):[...]
3/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość