Wzajemne uznawanie programów AEO między UE I państwami trzecimi – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wzajemne uznawanie programów AEO między UE I państwami trzecimi

Innym ważnym tematem podczas Polskiej Prezydencji będzie kontynuowanie prac nad programami AEO. Hasło „AEO" {Authorised Economic Operator) lub „Upoważniony przedsiębiorca" jest doskonale znane zarówno wśród funkcjonariuszy celnych jak i przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające instytucję upoważnionego przedsiębiorcy w Unii Europejskiej weszły w życie 1 stycznia 2008 r. Od tego czasu odbyło się wiele spotkań z przedsiębiorcami organizowanych przez Ministerstwo Finansów oraz izby celne, które miały promować tę formę współpracy między organami celnymi a środowiskiem biznesowym. Dotychczas udzielono w Polsce ok. 400 świadectw AEO. [...]
9/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość