Znajdź artykuł

Wzajemna pomoc organów celnych

str. MPCiP 368 – 371 – 17 800 znaki Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zostały przedstawione w ramach sporu pomiędzy Sfakianakis AEVE (dalej jako „Sfakianakis”) a Elliniko Dimosio (dalej jako „państwo greckie”) w przedmiocie nałożenia dodatkowych należności celnych po przeprowadzeniu następczej weryfikacji pochodzenia pojazdów, których przywozu do Grecji dokonała ta spółka. Wnioski dotyczyły wykładni Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Republiką Węgierską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, zawartego dn. 13.12.1993 roku, a konkretnie art. 31 ust. 2 oraz art. 32 protokołu nr 4 do tego układu oraz art. 220 ust. 2 WKC. [...]
9/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość