Wywiad z Tomaszem Cecelskim p.o. Prezesa Głównego Urzędu Ceł – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wywiad z Tomaszem Cecelskim p.o. Prezesa Głównego Urzędu Ceł

- W jaki sposób odpowiednie postanowienia Konstytucji wpłyną na działalność administracji celnej? Czy gotowe są odpowiednie uregulowania prawne? - Niewątpliwie nowa Konstytucja będzie miała wpływ na funkcjonowanie wszystkich dziedzin życia społecznego w tym i administracji celnej. W sferze przepisów celnych przedmiotem dostosowawczych uregulowań staną się takie sprawy jak przepadek rzeczy czy przeszukania osoby. Rada Ministrów została zobowiązana, by w ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji opracować projekty ustaw niezbędnych do stosowania Konstytucji. Projekty te mają wyeliminować wszelkie sprzeczności między dotychczasowymi przepisami a ustawą zasadniczą. [...]
10/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość