Wytyczne Komisji Europejskiej do wspólnotowego prawa celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wytyczne Komisji Europejskiej do wspólnotowego prawa celnego

str. MPCiP 349 – 350 – 6 750 znaki Oprócz przepisów wspólnotowego prawa celnego zawartych w aktach prawnych powszechnie obowiązujących, w szczególności rozporządzeniu Rady nr 2913/92 ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny i rozporządzeniu Komisji Nr 2454/93 ustanawiającym przepisy wykonawcze do tego Kodeksu, warto bliżej przyjrzeć się innym środkom, do których również sięgają organy wspólnotowe w ramach procesu kształtowania prawa, tj. wytycznym. [...]
9/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość