Wytyczne dotyczące szczególnego przeznaczenia – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wytyczne dotyczące szczególnego przeznaczenia

Wyjaśnienia służące jednolitej interpretacji §§ 291 do 300 Przepisów Wykonawczych do Kodeksu Celnego Przepisy dotyczące szczególnego przeznaczenia (dopuszczenie do obrotu do procedury szczególnego przeznaczenia pod dozorem celnym) zostały w całości na nowo sformułowane w Rozporządzeniu (WE) Nr 1602/2000. Komisja Europejska wydając „Wytyczne dotyczące szczególnego przeznaczenia“ stworzyła ponownie dokument wyjaśniający służący jednolitej i właściwej interpretacji nowych przepisów. W niniejszym artykule przedstawione są w skrócie nowe przepisy i podkreślone jest szczególne znaczenie tych nowych Wytycznych.[...]
12/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość