Wytwarzanie energii solarnej działalnością gospodarczą – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wytwarzanie energii solarnej działalnością gospodarczą

Stan faktyczny w postępowaniu przed organami krajowymi przedstawia się jak następuje: w 2005 r. T. Fuchs zainstalował na dachu swojego domu mieszkalnego moduł fotowoltaiczny za cenę brutto 38 367,76 EUR. Na instalację tę otrzymał jednorazową dopłatę w kwocie 19 020 EUR. Instalacja ta nie ma możliwości magazynowania, a całość wyprodukowanej energii elektrycznej jest dostarczana do sieci na podstawie umowy przyłączenia obowiązującej od dnia 1 lipca 2005 r., zawartej na czas [...]
9/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość