Wysokość opłat za przechowywanie w depozycie urzędu celnego towarów zajętych przez organ celny jest niezgodna z Konstytucją RP – wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. P 29/10 z dn. 15.11.2011r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wysokość opłat za przechowywanie w depozycie urzędu celnego towarów zajętych przez organ celny jest niezgodna z Konstytucją RP – wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. P 29/10 z dn. 15.11.2011r.

W dniu 15.11.2011r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał sprawę zainicjowaną pytaniem prawnym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie1 o treści: „Czy art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004r. Prawo Celne (Dz. U. nr 68 poz. 622 ze zm.) i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.04.2004r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne (Dz. U. nr 87 poz. 832) są zgodne z art. 92 ust. 1 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. [...]
11/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość