Wypadki, w jakich składa się zabezpieczenie długu celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wypadki, w jakich składa się zabezpieczenie długu celnego

Instytucja zabezpieczenia jest jednym z bardziej złożonych zagadnień prawa celnego. Wielość uregulowań prawnych dotyczących tej problematyki wynika z faktu, iż zabezpieczenie z jednej strony ma gwarantować uiszczenie przez osobę zobowiązaną kwoty długu celnego, z drugiej zaś strony nie może stanowić bariery (wymogi formalne, wysokie koszty obsługi) dla obrotu towarowego z zagranicą. Stąd właśnie w przepisach celnych znalazło się nie tylko szereg uregulowań pozwalających organom celnym na zapewnienie pokrycia kwoty długu celnego (np. określenie wypadków, w jakich organ celny pobiera zabezpieczenie, wyznaczenie zasad określania wysokości zabezpieczenia), ale również tworzących dla podmiotów gospodarczych pewne uproszczenia czy ułatwienia w korzystaniu z instytucji zabezpieczenia (takich jak odstąpienie od złożenia zabezpieczenia czy zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia). 4 strony - 15918 znaków [...]
10/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość