Znajdź artykuł

Wynagrodzenie prezesa spółki

2 strony – 9 200 znaki Wydatki spółki uznane za elementy dodatkowego wynagrodzenia prezesa jej zarządu (związane z pokryciem kosztów korzystania z będącego własnością spółki telefonu komórkowego, komputera czy samochodu) stanowią przychody osoby zarządzającej spółką, w rozumieniu art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 1991 roku Nr 80, poz. 350 ze zmianami) o podatku dochodowym od osób fizycznych, a ich wielkość wpływa na kształt podstawy opodatkowania. Wydatki te stanowią jednocześnie dla spółki koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych i pomniejszają dochód do opodatkowania, a więc podstawę wymiaru tego podatku. [...]
5/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość