Wymiar podatku VAT przez urząd celny – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wymiar podatku VAT przez urząd celny

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. funkcjonuje wykaz materiałów budowlanych, których przywóz z zagranicy objęty jest 7 % stawką podatku VAT. Problem dotyczy tego, czy uznanie za materiał budowlany następuje z mocy prawa, czy też w drodze uznania za takowy przez urząd celny. Spotkałem się bowiem z praktyką urzędu celnego, który wiedząc, że firma nie prowadzi działalności budowlanej nie zgodził się z zastosowaniem 7 % stawki podatku VAT. Moim zdaniem to rozporządzeniem zadecydowało o uznaniu za materiał budowlany i nie może tutaj działać kryterium uznaniowości. Czy mam rację? [...]
9/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość