Znajdź artykuł

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w… pomieszczeniach składu celnego oraz w ramach procedury składu celnego

Nowe przepisy - późne wabienie inwestorów „Istotne oczekiwania małych i średnich przedsiębiorstw związane z akcesją dotyczyły poprawy warunków instytucjonalnych i stabilnego ładu ekonomiczno-prawnego. W opinii przedsiębiorców sytuacja w tym zakresie się nie poprawiła, co więcej, rok 2004 dostarczył, ich zdaniem, pod tym względem znacznie więcej problemów niż przedsiębiorcy mieli wcześniej. Zgodnie z wynikami badań, wśród przedsiębiorców przeważa opinia, że akcesja przyniosła skokowy wzrost nowych regulacji prawnych dotyczących działalności gospodarczej, które skomplikowały dotychczasowy system, a okres dostosowawczy był krótki i związany z wieloma niejasnościami interpretacyjnymi nowych regulacji. Szczególną trudność sprawiły przedsiębiorcom nowe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy zmieniające w sposób zasadniczy sposób dokumentowania i rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych. To z kolei wskazuje, jak istotnym elementem w procesie integracji jest umiejętne i sprawne wdrażanie przepisów wspólnotowych przez administrację krajową”. 9 stron - 37801 znaków [...]
3/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość