Wykaz umów dwustronnych o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wykaz umów dwustronnych o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych

1.UMOWA MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZPO¬ SPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM REPUBLIKI AUSTRII O WSPÓŁPRACY I WZAJEMNEJ POMOCY W SPRA¬ WACH CELNYCH - sporządzono w Wiedniu, 16 grudnia 1977 r. (Tekst w Zbiorze Umów Międzynarodowych GUC) 3 strony - 4182 znaki[...]
8/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość