Znajdź artykuł

Wykaz obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności w obrocie z zagranicą (stan prawny na dzień 1 sierpnia 2008 r.)

np Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225). 1 strona – 2200 znaki Przepisy wykonawcze 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. (Dz. U. z 2004 r. Nr 104, poz. 1097). – nie obowiązuje w części dotyczącej określenia wzorów wniosków o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełnienia wymagań zdrowotnych. [...]
8/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość