Znajdź artykuł

Wykaz aktów wykonawczych do kodeksu celnego stan na 20 maja 2000 r.

np Art. 5 § 10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej (Dz. U. Nr 70, poz. 788)- 6 stron - 15502 znaki [...]
6/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość