Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (styczeń 2005)

np.Nr L 005 z dnia 7 stycznia 2005 r.  7. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 16/2005 z dnia 6 stycznia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu, str. 13.  8. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 17/2005 z dnia 6 stycznia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) Nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005, str. 17.9. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 18/2005 z dnia 6 stycznia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 7 stycznia 2005 r.,   [...]
2/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość