Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (sierpień/wrzesień 2008 r.)

9 stron – 37800 znaki np. Nr L 205 z dnia 1 sierpnia 2008 r. 410. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 754/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 318/2007 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Wspólnoty i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu, str. 6 [...]
10/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość