Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej L 310 (1.10.2008) do L 333 (11.12.2008

3 strony – 13 100 znaków L 310 z dnia 21 listopada 2008 r. 672. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1151/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw, str. 1. 673. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1152/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) Nr 619/2008. str. 3. [...]
12/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość