Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (październik 2006 r.) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (październik 2006 r.)

6 stron – 21 767 znaki np. Nr L 272 z dnia 3 października 2006 r. 891. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1462/2006 z dnia 2 października 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej, str. 13. [...]
11/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość