Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (luty 2008 r.)

np. Nr L 28 z dnia 1 lutego 2008 r. 61. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 88/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym, str. 3. 62. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 89/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym, str. 5. [...]
3/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość