Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (kwiecień 2007 r.) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (kwiecień 2007 r.)

5 stron – 16700 znaki Nr L 92 z dnia 3 kwietnia 2007 r. 261. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 370/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) Nr 361/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2007 r., str. 3. 262. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 371/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi, str. 6. [...]

Kup aby przeczytać całość