Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (grudzień 2007 r.)

np. 8 stron – 32-421 znaki Nr L 314 z dnia 1 grudnia 2007 r. 900. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1412/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 grudnia 2007 r., str. 3. Nr L 316 z dnia 4 grudnia 2007 r. 901. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1417/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej, str. 4 [...]
1/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość