Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 March 2020 until 31 March 2020

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C Od dnia1 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020r.[...]
4/2020 str. 157

Kup aby przeczytać całość