Wykaz aktów prawnych dotyczacych spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dzienniku Urzędowum Unii Europejskiej(kwiecien 2005 r.) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczacych spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dzienniku Urzędowum Unii Europejskiej(kwiecien 2005 r.)

List of customs and tax legal acts published in European Union Official Journal (April 2005),

np.Nr L 108 z dnia 29 kwietnia 2005 r.60. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 655/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 29 kwietnia 2005 r.[...]
5/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość