Wykaz aktów prawnych dotyczacych spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (listopad 2006 r.) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczacych spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (listopad 2006 r.)

7 stron – 25 612 znaki Nr L 302 z dnia 1 listopada 2006 r. 975. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1623/2006 z dnia 17 października 2006 r. uchylające rozporządzenie (WE) Nr 7/2005 przyjmujące autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre produkty rolne pochodzące ze Szwajcarii, str. 1. 976. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1625/2006 z dnia 31 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) Nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007, str. 5. 977. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1626/2006 z dnia 31 października 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 listopada 2006 r.,, str. 7. [...]
12/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość