Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczacych spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (listopad 2005 r.)

np.poz.  Nr L 292 z dnia 8 listopada 2005 r.5. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1814/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 580/2004 ustalające procedurę przetargową dla refundacji wywozowych do niektórych przetworów mlecznych, str. 3.6. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1816/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 8 listopada 2005 r., str. 5.7. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1817/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii, str. 8.[...]
12/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość