Znajdź artykuł

Wyjaśnienia w zakresie procedury wywozu

Zasady dokonywania pisemnych zgłoszeń celnych do procedury wywozu oraz potwierdzania faktycznego wyprowadzenia towarów poza obszar celny Wspólnoty            Pisemne zgłoszenia celne do procedury wywozu, w tym zasady potwierdzania przez organy celne faktycznego wyprowadzenia towarów, uległy znacznej modyfikacji z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej. Od dnia 1 maja br. omawianą problematykę regulują  ...[...]
7/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość