Wyjaśnienia taryfowe – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wyjaśnienia taryfowe

Mając na uwadze zapewnienie czytelności i łatwości wyszukiwania, od niniejszego numeru wprowadzamy wyodrębnioną rubrykę, gdzie podawać będziemy wszelkie wyjaśnienia dotyczące klasyfikacji taryfowej towarów. Poprzednio takie informacje zamieszczane były w rubryce "Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Ceł"[...]
1/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość